TTA 한국 정보통신기술협회

통합검색
  • 국내학술논문 KISS
  • IT종합정보데이터베이스
  • 해외표준정보
  • 학술데이터베이스
  • 글로벌트렌드DB
  • ATLAS동향정보
Home ㆍ자료마당ㆍTTA 간행물ㆍ TTA 저널

TTA 저널

한국정보통신기술협회에서 격월간으로 발간하는"TTA저널/정보통신표준화소식"은 국내외 정보통신 표준화활동을 비롯한 정보통신기술, 정책, 동향등을 다루는 정보통신 표준화 전문지입니다.
호별로보기

이전 호는 담당자에게 문의(ttajournal@tta.or.kr)해 주시기 바랍니다.

TTA 저널
번호 호수 제목 발행일 저자 eBook DOWN
3667 190 [기타] TTA Journal Contents Index 2020.07 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3666 189 [기타] TTA Journal Contents Index 2020.05 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3665 188 [기타] TTA Journal Contents Index 2020.03 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3664 187 [기타] TTA Journal Contents Index 2020.01 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3663 186 [기타] TTA Journal Contents Index 2019.11 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3662 185 [기타] TTA Journal Contents Index 2019.09 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3661 184 [기타] TTA Journal Contents Index 2019.07 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3660 183 [기타] TTA Journal Contents Index 2019.05 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3659 182 [기타] TTA Journal Contents Index 2019.03 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3658 181 [기타] TTA Journal Contents Index 2019.01 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3657 180 [기타] TTA Journal Contents Index 2018.11 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3656 179 [기타] TTA Journal Contents Index 2018.09 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3655 178 [기타] TTA Journal Contents Index 2018.07 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3654 177 [기타] TTA Journal Contents Index 2018.05 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장
3653 176 [기타] TTA Journal Contents Index 2018.03 TTA ebook TTA Journal Contents Index PDF 저장

TTA SERVICE

top