TTA 한국 정보통신기술협회

통합검색
  • 국내학술논문 KISS
  • IT종합정보데이터베이스
  • 해외표준정보
  • 학술데이터베이스
  • 글로벌트렌드DB
  • ATLAS동향정보
Home ㆍ자료마당ㆍTTA 간행물ㆍ 주요 표준화기구 IPR 규정집

주요 표준화기구 IPR 규정집

주요 표준화기구 IPR 규정집
번호 구분 제목 발행일 저자 eBook DOWN
23 2015 6. IEEE-SA IPR Policy(2015.2 개정 반영) 2015.02 TTA 6. IEEE-SA IPR Policy(2015.2 개정 반영) PDF 저장
22 2014 주요 표준화기구 IPR 규정집 (전문, Ver.2014) 2014.12 TTA 주요 표준화기구 IPR 규정집 (전문, Ver.2014) PDF 저장
21 2011 3. ETSI (개정내용 반영) 2011.10 TTA 3. ETSI  (개정내용 반영) PDF 저장
20 2011 1. ITU-ISO-IEC (개정내용 반영) 2011.10 TTA 1. ITU-ISO-IEC (개정내용 반영) PDF 저장
19 2008 주요 표준화기구 IPR 규정집(전문, ver.2008) 2008.12 TTA 주요 표준화기구 IPR 규정집(전문, ver.2008) PDF 저장
18 2008 18. OMA 2008.12 TTA 18. OMA PDF 저장
17 2008 17. ZigBee Alliance 2008.12 TTA 17. ZigBee Alliance PDF 저장
16 2008 16. WiMAX Forum 2008.12 TTA 16. WiMAX Forum PDF 저장
15 2008 15. W3C 2008.12 TTA 15. W3C PDF 저장
14 2008 14. OMG 2008.12 TTA 14. OMG PDF 저장
13 2008 13. OASIS 2008.12 TTA 13. OASIS PDF 저장
12 2008 12. IP/MPLS Forum 2008.12 TTA 12. IP/MPLS Forum PDF 저장
11 2008 11. DVB 2008.12 TTA 11. DVB PDF 저장
10 2008 10. IETF IPR Policy 2008.12 TTA 10. IETF IPR Policy PDF 저장
9 2008 9. IEEE IPR Policy 2008.12 TTA 9. IEEE IPR Policy PDF 저장

TTA SERVICE

top